ZDROWIE i URODA

Czym jest kurs walutowy? Czym się różni deprecjacja od dewaluacji walut?

Kurs walutowy stanowi cenę waluty innego kraju określona w walucie lokalnej. Inaczej mówiąc, jest to wskazanie, jak wiele jednostek pieniędzy krajowych należy wydać, aby zakupić jednostkę waluty innego kraju. 

DEWALUACJA – Wykonana z inicjatywy władz monetarnych (zmniejszenie wartości waluty konkretnego kraju, w stosunku do wartości innych walut. Jej zadaniem jest podniesienie konkurencyjności lokalnych producentów, z racji tego że czyni ona wytworzone przez nich produkty tańszymi za granicą. Skutki dewaluacji będą krótkotrwałe, ponieważ mają wpływ na wzrost inflacji (droższe stają się dobra importowane). Oprócz tego dewaluacja zrobiona w jednym kraju, skłania pozostałe państwa, będące istotnymi partnerami w handlu, do wykonania dewaluacji w celu ochrony prywatnych rynków.

DEPRECJACJA- Jest to zjawisko pogorszenia siły nabywczej pieniądza. Na rynku lokalnym deprecjacja przejawia się zmniejszeniem ilości produktów i usług, które jesteśmy w stanie kupić za konkretną cenę. Najczęściej będzie ona efektem inflacji. Na rynku międzynarodowym w warunkach płynnego kursu walutowego deprecjacja skutkuje obniżeniem wartości konkretnej waluty w odniesieniu do wielu innych walut. Zjawiskiem przeciwnym do deprecjacji będzie aprecjacja pieniądza.

APRECJACJA – przyrost ceny towaru lub uslugi. Termin stosowany głównie w stosunku do wzrostu ceny waluty krajowej względem waluty obcej w sytuacji płynnych wartości walut (będzie on on regulowany poprzez rynek). Będzie oznaczało to podniesienie siły nabywczej konkretnego pieniądza w rozliczeniach międzynarodowych[1]. Aprecjacja pieniądza jest często skutkiem deflacji. W układzie stałego kursu walutowego podniesienie ceny waluty lokalnej określa się rewaluacją.Dobrym skutkiem aprecjacji będzie poprawa siły nabywczej waluty krajowej, ograniczenie wydatków realizacji zadłużenia zagranicznego oraz zmniejszenie presji inflacyjnej pod wpływem spadku cen dóbr importowanych. Negatywne efekty aprecjacji to głównie osłabienie cenowej konkurencyjności towarów eksportowanych oraz wzrost kosztów realizacji prac w odniesieniu do kosztów pracy w innych krajach.Efektem przeciwnym do aprecjacji jest deprecjacja.

Back To Top